En skilsmisse kan være stressende, og skabe store konflikter i en familie. Med hjælp fra en advokat kan konflikterne mindskes, og de langvarige skader i en familie kan mindskes.

Det praktiske

Når man står overfor en skilsmisse, er der mange ting der pludselig skal deles op og tages stilling til. Og efter flere års samliv, kan man have opbygget rigtig mange ting sammen både økonomisk og indsamling af ting med stor affektionsværdi. Man står pludselig overfor en skilsmisse bodeling  som  betyder en bolig der skal deles op, en masse indbo, og pensioner og forsikring. Alle disse ting skal deles mest muligt fair, mellem de to parter. Da i var gift havde i måske også købt en fælles bil, værdipapirer, og andre ting af værdi. Disse ting skal i nu dele op så i begge er tilfredse, og kan komme bedst muligt videre efter skilsmissen. Derudover vil i også skulle tage stilling til om den ene part skal betale, et ægtefællebidrag til den anden, og i så fald hvor lang tid der er pligt til at betale. Når disse ting skal opdeles, er det en god ide at, rådføre sig med en advokat som vi hjælpe til den bedst mulige løsnings på skilsmissen. Hvis den ene part er virksomhedsejer, kan det være en god ide at være på forkant, med en skilsmisse og oprette en ægtepagt. Her skriver man et dokument om hvorvidt at, ens ægtefælde skal have halvdelen af ens virksomhed hvis det kommer dertil.

Det personlige

51% af ægteskaberne i Danmark ender i skilsmisse, de fleste skilsmisser sker i april måned. I 2016 blev 17.222 skilt, imens 30.767 blev viet. Og en af de store konflikter der opstår når pengene og boet er delt, er hvordan børnene skal fordeles. Både ressourcemæssigt og hvad der er i bedst interesse for børnene. Her kan en advokat gå ind, og hjælpe jer med retningslinjer og love som kan hjælpe til at afværge større konflikter. I konflikter omkring børnene kan folk ofte komme til at blive egoistiske, og glemme hvis interesse man i virkeligheden skal varetage, nemlig børnenes. Og for bedst muligt at undgå de opslidende konflikter, kan man gå i statsforvaltningen og få deres ord på hvordan man bedst muligt og med børnene som første prioritet får placeret børnene. Her er det forældremyndighed, bopæl, og samvær der bliver afgjort en gang for alle og som gør at konflikter undgås. Og en skilsmisseadvokat vil hvis i er uenige tage med i stats forvaltningen, og bestå dig igennem afgørelsen.

Skilsmisser i Danmark

Op imod hvert tredje barn oplever at deres forældre bliver skilt inden de fylder 18 år. Dette kan påvirke deres trivsel og skolegang, samt børnene kan blive mere påvirkede af dette end man lige kan se på dem. Derfor er det også vigtigt at man tager mest muligt hensyn til børnene i en skilsmisse, og husker at handle i børnenes interesse. Et af de mest grundlæggende problemer i parforhold, og som ofte fører til skilsmisse er dårlig kommunikation. Parrene er simpelthen for dårlige til at lytte og snakke med hinanden, og dette har store konsekvenser for forholdet som kan ende i skilsmisse. De fleste skilsmisser sker i det fjerde år af ægteskabet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Post Navigation