Ét er at skrive en skriftlig opsigelse af en medarbejder. Noget helt andet er at kalde dem ind til et møde om opsigelsen. Det kan for mange arbejdsgivere være grænseoverskridende og svært at skulle opsige en medarbejder, som har gjort et godt stykke arbejde. Men det nytter ikke noget at prøve at undgå det.

Som arbejdsgiver skylder man sin medarbejder at sætte sig ned og give dem en mundtlig begrundelse for opsigelsen eller bortvisningen. Og det kan betale sig i sidste ende. Læs med her hvordan – hvis du fx skal læse op på bortvisning af medarbejder.

Saglig begrundelse og skriftlig opsigelse skal være i orden

Før du opsiger din medarbejder, er der nogle formelle ting, der absolut skal være i orden. Du skal først og fremmest have en udbygget en saglig begrundelse til at opsige din medarbejder. Som arbejdsgiver kan du komme slemt i klemme, hvis du opsiger din medarbejder på grund af personlige forhold. Dette er diskrimination, og du skal uanset begrundelse kunne bevise, at du ikke opsiger dem på grund af deres alder, graviditet, køn, etnicitet, nationalitet, religion og så videre.

Den saglige begrundelse for opsigelsen skal fremgå af den skriftlige opsigelse, som du skal have skrevet til din medarbejder. Den skriftlige opsigelse kan også sendes til medarbejderens adresse, men for at der ikke opstår misforståelser er det altid godt at give en mundtlig begrundelse sammen med den skriftlige. Den skriftlige opsigelse skal være skrevet og underskrevet af dig.

Find en dygtig ansættelsesadvokat på Erhvervsadvokat.dk.

Aftal et møde med din medarbejder

Når du har dine argumenter på plads og har tænkt over, hvad du vil sige, så er det tid til at kalde din medarbejder ind på dit kontor. Du kan eventuelt starte med at udtrykke, at du er ked af, at du må afskedige denne medarbejder. Så kan du fremlægge din saglige begrundelse for medarbejderen. Husk at tal langsomt og giv dem tid til at kunne forstå denne nyhed. Og vær sikker på at du har din begrundelse i orden, og at den er klar for medarbejderen.

Vær respektfuld og vis taknemmelighed

En anden vigtig ting, når du skal opsige din medarbejder, er at vise respekt. Selv om denne medarbejder snart ikke skal arbejde for dig længere, er det vigtigt, at man viser respekt og taknemmelighed for det arbejde, de allerede har udført for dig. Det er meget vigtigt, at der ikke bliver indblandet nogle personlige forhold i hverken den mundtlige eller skriftlige opsigelse. Så man giver hånd til sin medarbejder på vejen ud. Og man udtrykker en oprigtig taknemmelig for medarbejderens arbejde.

Undgå smækkede døre og sure miner

En mundtlig opsigelse af medarbejderen er alt sammen med til at undgå smækkede døre og sure miner. Hvis medarbejderen føler sig uretfærdigt behandlet, kan de lægge sag an i mod dig som arbejdsgiver, og det er noget, der både kan blive dyrt og trække i langdrag. Hvis du gerne vil have dit på det rene, er det derfor en god idé at sørge for, at du får kommunikeret ordentligt med din medarbejder omkring deres opsigelse.

Desuden kan det være skadeligt for dit ry som arbejdsgiver, hvis en medarbejder føler sig diskrimineret. Og endnu mere skadeligt kan det være, hvis der bliver lagt sag an mod dig. Danmark er et lille land og sladder mund til mund går hurtigt. Så selv om en mundtlig opsigelse kan være ubehagelig, så er den oftest nødvendig. Den mindsker risikoen for, at din medarbejder føler sig behandlet respektløs og utaknemmeligt.

 

Comments are closed.

Post Navigation