Når man som ældre eller handicappet har behov for et hjælpemiddel, skal man ansøge gennem kommunen. Mange oplever imidlertid, at det kan være en lang, forvirrende og hård proces, og ender derfor med selv at købe hjælpemidlet udenom de kommunale muligheder.

Den første forudsætning for bevilling er, at hjælpemidlet skal kunne afhjælpe en varig skade eller funktionsnedsættelse, eller lette den daglige tilværelse og gøre brugeren mere selvhjulpen. Såfremt man stadig er i arbejde tages der desuden højde for, om hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne opretholde ens arbejde.  Read More →

Som boligejer er der godt nyt – næste gang du køber bolig står du nemlig til at finde en boligadvokat til en brøkdel af den pris, du betalte sidste gang.

Flere og flere danske advokater er nemlig gået selvstændige med boligberigtigelser som deres primære opgave. Den øgede konkurrence har medført lavere priser blandt de enkelte advokater. En billig boligadvokat er i dag defineret ved en pris på mellem 5.000 kroner og 8.000 kroner, hvor det for blot få år siden nærmere var 8.000 kroner til 10.000 kroner. Read More →

Hvad to advokater tager for behandling af et dødsbo er sjældent det samme. Lige netop dødsbobehandling er nemlig et af de områder inden for især privatjura, hvor prisforskellene er størst – og derfor er der bare dét mere grund til at sende ens opgave i udbud, forinden man vælger en advokat til privat skifte eller bobestyrer. Read More →

En boligadvokat er det, der afslutter handlen sikkert for dig som køber.

At købe fast ejendom er en af de ting, du kun gør ganske få gange i løbet af din levetid. Derfor skal du også være sikker på, at du ikke kommer i klemme for en juridisk hovsafejl senere i handlen. Det har du mulighed for at sikre ved hjælp af en boligadvokat. Read More →