business-440954_1280

Advokatfaget er et af de mest prestigefyldte erhverv i Danmark, når man ser på listen over, hvordan danskerne ranker de forskellige professioner. Derudover hiver jurister og advokater en klækkelig lønsum hjem hver måned. Det man måske overser som udenforstående er, at jurister og advokater, i tillæg til disse goder, må finde sig i lange arbejdsdage og arbejdspladser, som har et dårligt arbejdsmiljø i langt højere grad end andre professioner. Især beretter jurauddannede Djøf’ere om samarbejdsproblemer med chefen og stress – to faktorer som ofte hænger sammen. Derudover synes de, at arbejdet går ud over privatlivet, at arbejdet er stressende, og at der ikke tages højde for svage medarbejdere på arbejdspladsen. Read More →

laptop-1149412_640

I mange år har en advokat været din eneste mulighed, hvis du ønskede at få skrevet et testamente.

Sådan er det ikke længere – og det er ikke utvetydigt hverken en god eller en dårlig ting.

Den nylige konkurrence fra blandt andet jurister og IT-kyndige (uden anseelig viden om jura) øger konkurrencen og tvinger advokaterne til at levere et bedre produkt til en skarpere pris. Det er en god ting. Read More →

Boligadvokater har i mange år haft et lukrativt felt i form af købere af fast ejendom.

Det er almindeligt kendt, at du bør få juridisk bistand, når du køber fast ejendom. Men i dag er det ikke nødvendigvis lig med at bruge en advokat. Også ejendomsmæglere, jurister og tredjeparter (de kalder sig købermæglere) tilbyder juridisk bistand i forbindelse med køb af fast ejendom som ydelse. Read More →

24-års-reglen eller 24-års-kravet som det også kan kaldes, er en betingelse som skal opfyldes før man kan opnå familiesammenføring. Det er kun gældende hvis den ene part er fra udlandet og den anden er fra Danmark. Det betyder i praksis at når en dansk person tager til fx Thailand og finder sig en kæreste, og bliver gift med hende, er det et krav for begge personer at de er mindst 24 år. Read More →

Når man som ældre eller handicappet har behov for et hjælpemiddel, skal man ansøge gennem kommunen. Mange oplever imidlertid, at det kan være en lang, forvirrende og hård proces, og ender derfor med selv at købe hjælpemidlet udenom de kommunale muligheder.

Den første forudsætning for bevilling er, at hjælpemidlet skal kunne afhjælpe en varig skade eller funktionsnedsættelse, eller lette den daglige tilværelse og gøre brugeren mere selvhjulpen. Såfremt man stadig er i arbejde tages der desuden højde for, om hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne opretholde ens arbejde.  Read More →

Som boligejer er der godt nyt – næste gang du køber bolig står du nemlig til at finde en boligadvokat til en brøkdel af den pris, du betalte sidste gang.

Flere og flere danske advokater er nemlig gået selvstændige med boligberigtigelser som deres primære opgave. Den øgede konkurrence har medført lavere priser blandt de enkelte advokater. En billig boligadvokat er i dag defineret ved en pris på mellem 5.000 kroner og 8.000 kroner, hvor det for blot få år siden nærmere var 8.000 kroner til 10.000 kroner. Read More →