Forældrekøb kan have mange fordele. Udover at man kan give sit barn et godt sted at bo, kan det også ses som en investering for en selv. Især når boligmarkedet er hårdt at komme ind som studerende, som det er på nuværende tidspunkt grundet de høje priser, kan forældrekøb være vejen frem for nogle.

I videoen kan du høre mere om forældrekøb.

Hvis man er ny på området og generelt ikke har så stor viden indenfor emnet, kan en advokat være fornuftig at inddrage, da man herved kan få specialiseret rådgivning i forbindelse med forældrekøb som bl.a. hjælp med gennemgang af købsaftale og underliggende dokumenter.

Januar måned er højsæson for skilsmisser. Efter julefrokosterne og den hyggelige juleferie går mange danske par en tid i møde, som byder på problemer og knas i forholdet. I værste tilfælde kan det ende ud i skilsmisse og endnu værre en masse bøvl med advokater, hvis alt ikke forløber nogenlunde problemfrit.

Ifølge videoen ender 46% af alle par og ægteskaber i skilsmisse – og der hvor det ofte går galt er ved kommunikationen. Få hjælp til den daglige kommunikation og undgå at tale forbi hinanden med tips fra psykologen Neela Maria Sris.

 

lawyers-1000803_1920

Står du overfor at skulle købe en ejendom, vil du med garanti være stødt på begreberne købsaftale og skøde, men for almindelige mennesker, kan det være svært at kende forskel på de to. Derfor vil du kunne læse om de forskellige typer af skøde nedenunder, og hvilke typer der egentlig findes.

Et skøde er navnet på det dokument, der skal fortælle offentligheden, at du er den retmæssige ejer af den respektive bolig. Du offentliggøre skødet, ved at det bliver tinglyst, og derved bliver placeret i tingbogen.

Read More →

iphone-624709_1920

Er du ledig og dermed arbejdsløs, vil du være berettiget til dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Der findes i dag mange forskellige a-kasser, hvoraf nogle af billigere end andre. Nogle har fokus på bestemte faggrupper, mens andre optager alle medlemmer uanset, hvilket arbejdsområde de beskæftiger sig med.

For at være dagpengeberettiget skal du have været medlem af din a-kasse i minimum 1 år, opfylde rådighedsforpligtelsen og herunder søge arbejde samt være registreret som jobsøgende på Jobnet.dk.

Derudover skal du tjekke dine jobforslag på Jobnet.dk under ”Min Side”, mindst hver 7. dag for at vise, at du er ledig. Ydermere skal du kunne påtage dig et arbejde på 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret og et arbejde på 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.

Din dagpengesats

Du vil have ret til dagpenge, når du som fuldtidsforsikret og har indberettet 1.924 løntimer for ustøttet arbejde eller har fået indberettet 1.258 løntimer som deltidsforsikret for ustøttet arbejde inden for de sidste 3 år. Samtidig er det en betingelse at arbejdet er udført efter almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Din dagpengesats og hvor meget du får udbetalt hver måned vil blandt andet afhænge af om du er fuldtids-, deltidsforsikret eller er helt nyuddannet.

Det vil altid være din a-kasse, der vil udbetale dine dagpenge og ikke Jobcenteret i din kommune, som mange tror. Uanset om du har valgt en billig a-kasse, vil du stadig få udbetalt den samme dagpengesats.

Du kan få dagpenge i 2 år,eller hvad der svarer til i alt 104 uger inden for en referenceperiode på 3 år. Du skal være særlig opmærksom på, at du vil bruge en hel uge af din ret til dagpenge, hver gang der i en uge udbetales ydelser. Dette gælder uanset hvor få timer/dage i den pågældende uge, der udbetales dagpenge for.

Ny mulighed for forlængelse af din dagpengeret

Fra årsskiftet nærmere betegnet d. 2 januar 2017 vil der opstå en ny mulighed for dagpengemodtager, i det, at der vil være mulighed for at forlænge ens dagpengeperiode med op til et år ved at veksle løntimer til dagpenge. En løntime vil kunne veksles til to dagpengetimer.

Eksempel: Har du et vikararbejde på 37 timer, vil du kunne veksle disse timer til 74 dagpengetimer, som du herefter vil kunne bruge, når din dagpengeret er ophørt.

Den nye mulighed vil blive administreret i din a-kasse. Derudover vil dagpengeperioden fra juli 2017 blive opgjort i timer.

 

 

 

For at kunne få tildelt dansk statsborgerskab skal du bestå en indfødsretsprøve. Denne er et vigtigt skridt på vejen mod et dansk statsborgerskab, hvorfor det er vigtigt at sætte sig ind i, hvilke krav der er til den. Read More →

xpdhtc-pkog-matt-jones

Det er en kæmpe beslutning at sælge sin bolig eller købe en ny. Først og fremmest, er det ens hjem som man sælger. Et sted hvorfra man har minder og oplevelser. Måske var det den første bolig, som man købte. Det hus der var barndomshjem for ens børn.

At sælge boligen er ikke en beslutning man tager uden en del overvejelser. Men det er ikke kun på grund af de rent følelsesmæssige ting men også fordi, at bolig salg er en yderst kompliceret proces, som nemt kan tage pusten fra almindelige mennesker.

Der et nogle meget vigtige ting, som man skal have styr på ellers risikerer man en masse problemer i fremtiden.

Read More →

forældrekøb

En stor del af den mere velstillede klasse køber lejligheder til deres børn, når de starter på studie eller skal flytte til byen. Det har betydet en stigende tendens til prisstigninger, som kulminerer op til september måned hvert år, da størstedelen af alle studerende starter studie på denne tid af året. Dette sker på grund af de ligeså stigende lejepriser, som gør det svært for en enlig studerende at leje en 2v eller 3v lejlighed.

Som forældre er der visse skattemæssige fordele ved at investere i et forældrekøb. Read More →

De færreste danskere føler sig trygge når snakken falder på forsikringer. Det skyldes først og fremmest, at mange danskere føler at forsikringer er ugennemskuelig og derfor har mange danskere svært ved at have tillid til deres forsikringsselskaber og frygter derfor at blive snydt. Men forsikringer er reguleret af strenge love, der gør at man kan være fortrøstningsfuld. Det der kan snyde er dog hvad der automatisk følger med i en forsikring, da der kan være en række undtagelser, som folk ikke tænker over. Så for at I kan stå stærkere i en forhandlings situation med jeres forsikringsselskab, kommer der her i samarbejde med Hviid Advokater, en kort gennemgang af reglerne af tre af de mest almindelige forsikringer, indboforsikringen, ulykkesforsikringen og bilforsikringen.

1: Indboforsikringen – hvor går grænsen?

Den mest almindelige og derfor også mest udbredte forsikring i Danmark er indboforsikringen. I modsætning til de øvrige to på listen er denne også forholdsvis simpel at forstå. Som udgangspunkt dækker en indboforsikring alt inventar i dit hjem. Det vil sige hvis du vender din bolig på hovedet så dækker indboforsikringen alt hvad der falder ud. Det inkluderer derfor møbler, malerier, hvidevarer osv. Dog betaler man en selvrisiko som et forsikringsselskab kan sætte op hvis du har haft flere skader i løbet af kort tid. Derfor er der mange selskaber der tilbyder udvidede elektronikforsikringer, der dækker alt elektronisk udstyr. Disse er henvendt særligt til tablets samt smartphones, som nemt får skader uden at gå i stykker. Ved at købe en elektronik ’sparer’ man selvrisikoen og er derfor mest praktisk, hvis man forventer at ens elektronik går i styrker og man ikke har lyst til at skulle have mange penge op ad lommen på en gang.

 

2: Ulykkesforsikringen – hvad gælder ikke?

Den næste forsikring som alle bør have er en ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring dækker skader som du forvolder dig og i henhold til erstatnings loven udbetales der en sum alt efter, hvor stor en mén grad du pådrager dig. Hvis man således er forsikret for 1 million kroner og pådrager sig 10% mén, får man udbetalt 100.000 kroner. Dog er der ved ulykkesforsikringer en række forbehold. For eksempel kan et selskab kræve en tillægdækning, hvis du dyrker særlig farlig sport da risikoen for at komme til skade er væsentligt større. Derudover er det ikke alle ulykkesforsikringer der dækker ved sygdom. Det vil sige hvis man bliver påkørt af en bil og bliver lam i benene, så får man erstatning, men hvis man får en blodprop og bliver lam, så får man ikke erstatning. Dette skyldes, at sygdom og skade ikke er det samme i henhold til loven og derfor bør man være ekstra sikker på at være dækket af begge dele, da risikoen for at få men af skader og sygdom er lige store.

 

3: Bilforsikringen – hvad skal man holde øje med?

Den sidste forsikring som man skal være opmærksom på er bilforsikringen. Her er der mange faldgruber og dermed mulighed for at komme til at betale for meget uden egentligt at være godt dækket. En bilforsikring dækker som udgangspunkt skader på bilen. Der er dog et par væsentlige forbehold herunder, hvis man er påvirket af alkohol eller stoffer. Derudover så er man heller ikke dækket ind, hvis man selv kommer til skade efter at have været involveret i et solouheld. Derfor er det her vigtigt at sørge for at man har en såkaldt førepladsdækning, da man kan komme ud for et solouheld på mange måder, blandt andet ved at køre af vejen eller ved at påkøre et rådyr. Derudover så er det vigtigt at man holder øje med hvor mange kilometer man må køre. Alle selskaber har deres egne regler for hvad det skal koste at køre x antal kilometer men fælles for dem alle er at de ikke er forpligtet til at give fuld erstatning hvis man har overskredet sin kvote. Read More →