abandonded-1017454_960_720

Det danske boligmarked er brandvarmt i disse år og både huse og lejligheder sælges i uhørt tempo. Men nogle gange når der er stor efterspørgsel, kan det komme til at gå lidt for hurtigt, og hvis det er tilfældet, kan det blive en meget dyr fornøjelse for dig. For at du ikke skal komme i problemer, så kommer der her en kort guide til 4 ting som du bør have helt styr på, inden du køber din drømme bolig Read More →

testamente

De fleste af os har nok hørt, at det er vigtigt at skrive et testamente, så vi sikrer de personer, der står os nærmest, når vi en dag skal herfra. Men de fleste uskyder at få skrevet testamente, eller glemmer det måske helt, fordi de tænker, at de ikke har brug for det endnu. Det er vigtigt at tænke over, hvordan ens nærmeste er stillet, når man ikke længer er her. Der er rigtig mange gode grunde til at få skrevet testamente og dermed få styr på den del, således at ens nærmeste er stillet bedst muligt, hvis man pludseligt går bort.

Read More →

business-440954_1280

Advokatfaget er et af de mest prestigefyldte erhverv i Danmark, når man ser på listen over, hvordan danskerne ranker de forskellige professioner. Derudover hiver jurister og advokater en klækkelig lønsum hjem hver måned. Det man måske overser som udenforstående er, at jurister og advokater, i tillæg til disse goder, må finde sig i lange arbejdsdage og arbejdspladser, som har et dårligt arbejdsmiljø i langt højere grad end andre professioner. Især beretter jurauddannede Djøf’ere om samarbejdsproblemer med chefen og stress – to faktorer som ofte hænger sammen. Derudover synes de, at arbejdet går ud over privatlivet, at arbejdet er stressende, og at der ikke tages højde for svage medarbejdere på arbejdspladsen. Read More →

laptop-1149412_640

I mange år har en advokat været din eneste mulighed, hvis du ønskede at få skrevet et testamente.

Sådan er det ikke længere – og det er ikke utvetydigt hverken en god eller en dårlig ting.

Den nylige konkurrence fra blandt andet jurister og IT-kyndige (uden anseelig viden om jura) øger konkurrencen og tvinger advokaterne til at levere et bedre produkt til en skarpere pris. Det er en god ting. Read More →

Boligadvokater har i mange år haft et lukrativt felt i form af købere af fast ejendom.

Det er almindeligt kendt, at du bør få juridisk bistand, når du køber fast ejendom. Men i dag er det ikke nødvendigvis lig med at bruge en advokat. Også ejendomsmæglere, jurister og tredjeparter (de kalder sig købermæglere) tilbyder juridisk bistand i forbindelse med køb af fast ejendom som ydelse. Read More →

24-års-reglen eller 24-års-kravet som det også kan kaldes, er en betingelse som skal opfyldes før man kan opnå familiesammenføring. Det er kun gældende hvis den ene part er fra udlandet og den anden er fra Danmark. Det betyder i praksis at når en dansk person tager til fx Thailand og finder sig en kæreste, og bliver gift med hende, er det et krav for begge personer at de er mindst 24 år. Read More →

Når man som ældre eller handicappet har behov for et hjælpemiddel, skal man ansøge gennem kommunen. Mange oplever imidlertid, at det kan være en lang, forvirrende og hård proces, og ender derfor med selv at købe hjælpemidlet udenom de kommunale muligheder.

Den første forudsætning for bevilling er, at hjælpemidlet skal kunne afhjælpe en varig skade eller funktionsnedsættelse, eller lette den daglige tilværelse og gøre brugeren mere selvhjulpen. Såfremt man stadig er i arbejde tages der desuden højde for, om hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne opretholde ens arbejde.  Read More →